Mikaela Olsson

Jurist och entreprenör

Mitt namn är Mikaela Olsson och jag är jurist. Jag vill tillägna denna enkla sida till en enklare presentation av mig själv. Min utbildningsbakgrund inkluderar svensk juristexamen (Master of Laws / L.L.M) med specialkurser inom skatterätt och EU:s handelsrätt, samt universitetsstudier i företagsekonomi, rättspsykologi och journalistik och därutöver flertalet kurser och utbildningar inom företagsledning, organisationsteori, ledarskap, arbetsrätt och avancerad förhandlingsteknik.

Efter avlagd juristexamen har jag specialiserat mig mot arbetsrättens område i anställningar vid bland annat bolag, en medlemsorganisation på näringslivssidan och efter viss tid började jag att arbeta på en stor arbetsrättslig byrå där jag efter en kort period istället började arbeta för byråns koncernmoderbolag med särskilt fokus på större ärenden, stora bolag och relativt avancerade arbetsrättsliga tvister.

Under en 58 dagarsperiod var jag delägare till 4 % i dotterbolaget, innan den byrån lades ner. Jag var inte tillfreds med hur dotterbolagets verksamhet hanterades av dess dåvarande ledning och valde, efter att dotterbolaget lagts ner, även att avsluta min anställning i moderbolaget. Jag valde att istället starta upp en egen verksamhet.

Varje av dotterbolagen styrs av en egen kompetent ledning, varav ett av dem är en stor juridisk byrå inom arbetsrätt som leds av en mycket erfaren och kompetent VD, Johannes Merbom, som är en ledare med över 17 års ledarerfarenhet på internationell och svensk nivå, senast som VD på Jämtlands tidning och dessförinnan som VD på Östersundshem. Vid sin sida har han en mycket kompetent Chefsjurist, Bo Villner, som har över 40 års erfarenhet som jurist varav 30 års erfarenhet av processande vid Arbetsdomstolen åt LO-TCO Rättskydd. Det är glädjande att se den positiva utvecklingen i den arbetsrättsliga verksamheten och jag har stort förtroende för att det bolagets ledning och medarbetare kommer att fortsätta driva verksamheten vidare med framgång för såväl verksamheten som dess klienter. De övriga dotterbolagen är också under utveckling men har inte än hunnit bli lika stora.

Min ambition är alltid att alla verksamheter som jag är direkt eller indirekt involverad i ska bedrivas med högsta nivå av professionalism och leverera den högsta möjliga juridiska kvalitet inom deras respektive rättsområden.

Mikaela Olsson